امیدواریم بتوانیم در مجله شما نیز همکاری داشته باشیم.
این همکاری در هر سطحی ممکن است.
به بخش خدمات ما مراجعه کنید و موارد ممکن برای همکاری را ملاحظه نمایید.
با ما تماس بگیرید تا بتوانیم همکاری سازنده و مفید داشته باشیم با سه رویکرد کاهش هزینه ها، خدمات استاندارد و انتقال دانش؛ تا بتوانید در سالهای آتی عمده امور مربوط به مجله را خود انجام دهید و وابسته به فرد یا شرکت نباشید.
بی صبرانه منتظر تماس شما هستیم.
sadradaneshnegar@gmail.com
تلفن تماس و واتزآپ
09354099180
وبسایت
sadradanesh.ir

فهرست
Call Now Button