از ابتدای آغاز به کار مجله طب دریا همراه و همکار این مجله ارزشمند بوده ایم.
در سال 1398 راه اندازی مجله طب دریا انجام شد.
اخذ شاپا و مجوز ارشاد برای این مجله صورت گرفت.
در مهر 1399 موفق به اخذ موافقت اصولی از کمیسیون نشریات پزشکی کشور (وزارت بهداشت) شدیم.
در اسفند 1399 موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات پزشکی کشور (وزارت بهداشت) شدیم (در کمترین زمان ممکن).
خدمات اجرایی، علمی، فنی و انتشار مقاله به مجله طب دریا ارائه می گردد.
در امور اجرایی مجله، صفحه بندی مقالات، اخذ نمایه ها، تخصیص DOI، داوری مقالات، ویرایش انگلیسی چکیده ها، ویرایش فارسی مقالات، کپی ادیتینگ مقالات، انتشار مقالات و … همراه مجله طب دریا هستیم.
همکاری برای اخذ نمایه اسکوپوس برای این مجله ارزشمند در دستور کار است.

فهرست
Call Now Button