مجله طب نظامی بعنوان با سابقه ترین و موفق ترین مجله در حوزه طب نظامی در کشور مطرح است.
افتخار داشتیم که بین سالهای 1393 تا پایان 1399 با این مجله اصیل و ارزشمند همکاری داشته باشیم.
در طی این سالها، تاخیر در انتشار شماره های مجله برطرف شد.
مجله طب نظامی از فصلنامه در ابتدای سال 1396 به دوماهنامه و در ابتدای سال 1399 به ماهنامه تبدیل وضعیت داد.
از ابتدای سال 1399 دریافت هزینه از نویسندگان برای خود مجله، میسر شد.
تخصیص DOI برای مجله انجام گرفت.
در طی بازه زمانی ذکر شده؛ خدمات دیگری همچون امور اجرایی مجله، صفحه بندی مقالات، اخذ نمایه ها، داوری مقالات، ویرایش انگلیسی چکیده ها، کپی ادیتینگ مقالات، انتشار مقالات و … توسط ما انجام شد.

نکته مهم اینکه با انتقال دانشی که انجام گرفت، اکنون مجله طب نظامی دورن‌سپاری شده است.

فهرست
Call Now Button