در سال 2015 برای مجله Journal of Applied Biotechnology Reports موفق به اخذ نمایه اسکوپوس Scopus شدیم.

فهرست
Call Now Button