مجله Trauma Monthly نمایه شده در اسکوپوس و ESCI بصورت دوماهنامه منتشر می شود.
از ابتدای سال 2020 افتخار همکاری در امور اجرایی و فنی و انتشار مجله Trauma Monthly را داریم.
خدماتی همچون اجرائیات مجله، صفحه بندی مقالات، اخذ نمایه ها، داوری مقالات، ویرایش انگلیسی مقالات، کپی ادیتینگ مقالات، انتشار مقالات و … به این مجله ارائه می‌گردد.

فهرست
Call Now Button